Tekstcorrectie

Het schrijven van een tekst die goed weergeeft wat u wilt vertellen, kost vaak veel tijd. Wat is het dan jammer als er nog storende spel- of stijlfouten in staan. Daardoor kan uw boodschap minder goed overkomen. Zelfs een verkeerd geplaatste komma kan een tekst een totaal andere betekenis geven! Het is daarom belangrijk dat uw tekst foutloos is.

Voorkom dat lezers afhaken

Voorkom dat uw lezers afhaken, omdat er fouten in de tekst staan. Grammaticale onjuistheden en fouten in spelling of stijl kunnen leiden tot onbegrip en irritatie bij uw lezers. Wilt u een foutloze tekst? Schakel dan Tekstbureau Taallent in voor tekstcorrectie. 

Correctie of redactie?

Wilt u ook dat ik kijk naar de opbouw van uw tekst, de toonzetting, of de consistentie van uw betoog, dan gaat het om redactiewerk. Kijk onder Redactie voor meer informatie.