Tekstcorrectie

Heldere taal is een blijk van helder denken. Als je weet wat je wilt zeggen of schrijven, komt de boodschap ook duidelijk over. Het is echter bijzonder storend als er spelfouten of stijlfouten in staan. Zelfs een verkeerd geplaatste komma kan een tekst een totaal andere betekenis geven! Het is daarom belangrijk dat uw tekst foutloos is.

Tekstbureau Taallent kan teksten voor u corrigeren op taal-, spel- en stijlfouten en op grammaticale onjuistheden. Daarbij werken wij op basis van een uurtarief.

Wilt u ook dat wij kijken naar de opbouw van uw tekst, de toonzetting, of de consistentie van uw betoog, dan gaat het om redactiewerk.