Redactie

Een tekst moet lekker lopen, goed van toon zijn, uw doelgroep direct aanspreken en geen onjuiste verwijzingen bevatten. Ook de opbouw van een betoog moet logisch en consistent zijn. Bij educatieve teksten is het van belang dat er zinvol met voorbeelden wordt gewerkt, dat het taalgebruik geen vakjargon wordt, maar is afgestemd op de aanwezige kennis van de student en dat er samenvattingen in staan.

Dit zijn slechts enkele aspecten die Tekstbureau Taallent zal bekijken bij het redigeren van een tekst. Gaat het om een groter project, zoals het begeleiden van een boekproductie, dan is eindredactie een volgende mogelijkheid.