Eindredactie

Eindredactie is een samenspel van redactie en regie. Bij eindredactie gaat het meestal om een grotere opdracht, zoals een boek- of tijdschriftproductie.

Bij de eindredactie van een boek redigeren wij de tekst en kunnen wij zorgen voor een goede inhoudsopgave, eventueel een register van trefwoorden, een inleiding, een flaptekst (indien gewenst) en een verantwoording van gebruikte bronnen. Ook beoordelen wij de hoofdstukken en paragrafen in hun onderlinge verband. Gaat het om een boekenreeks, dan is ook de relatie tussen de boeken onderling van belang.

Bij de eindredactie van een tijdschrift speelt controle op de eenheid van schrijfstijl doorgaans een rol, omdat diverse auteurs de teksten leveren. Daarnaast zal een column meestal alleen op spelfouten worden gecorrigeerd, maar een inhoudelijk artikel ook op consistentie.

Wilt u ook het schrijfwerk uitbesteden? Ook dat kan!