Eindredactie

Eindredactie is een samenspel van redactie en regie. Bij eindredactie gaat het meestal om een grotere opdracht, zoals een boek- of tijdschriftproductie.

Eindredactie van een boek

Bij de eindredactie van een boek redigeer ik de tekst en kan ik zorgen voor een goede inhoudsopgave, eventueel een register van trefwoorden, een inleiding, een flaptekst (indien gewenst) en een verantwoording van gebruikte bronnen. Ook beoordeel ik de hoofdstukken en paragrafen in hun onderlinge verband. Gaat het om een boekenreeks, dan is ook de relatie tussen de boeken onderling van belang.

Eindredactie van een tijdschrift

Bij de eindredactie van een tijdschrift speelt controle op de eenheid van schrijfstijl doorgaans een rol, omdat diverse auteurs de teksten leveren. Daarnaast zal een column meestal alleen op spelfouten worden gecorrigeerd, maar een inhoudelijk artikel ook op consistentie.

Omdat het meestal gaat om een constante productie van tijdschriftedities, werk ik meestal samen met een of meer vaste collega's. De continuïteit van de eindredactie blijft zo gewaarborgd.

Schrijfwerk uitbesteden?

Wilt u het schrijfwerk uitbesteden? Ook dat kan! Misschien heeft u al duidelijk voor ogen wat u wilt vertellen, maar lukt het niet om uw boodschap goed op papier te zetten. Dan kan ik u daarbij helpen. Kijk onder het kopje  (Her)schrijven voor meer informatie.